Testifire Rökkassett TS3 och CO-kassett TC3

Testifire-2000-internals-300h.png

I bilden till vänster visas var rökpatron TS3 (blå) och CO-kassett TC3 (grön) placeras i provningshuvudet. Testifire 1000 / Testifire 1001 saknar den nedre luckan för TC3.

Kolla även in den här videon på engelska om hur man monterar kassetterna.

Rökpatron TS3

TS3 är en rökkapsel som används i Testifire 1000 och Testifire 2000. Rökpatronen innehåller en glycerol-gel som värms upp och då avger en rök som effektivt aktiverar både optiska (fotoelektriska) och joniserande rökdetektorer.  Röken lämnar inga rester kvar i detektorn då den ventilerats ut och är dessutom ofarlig för miljön.

Detta är så nära verklig brandrök vi kan komma utan att tända eld på något!

Rökgaskassett TS3 genererar rök för c:a 1000 prov vilket motsvarar c:a 3 gasflaskor typ Solo A5 (Solo A3).

Kolmonoxidkassett (CO) TC3

TC3 är CO-kassetten som används i Testifire 2000. Den består av ett kolband som värms upp vid generering av CO (kolmonoxid) vid provningen.

CO-kapsel TC3 kan prova upp till 200 CO-detektorer.