Broschyrer & Handhavanden

Ladda hem våra olika broschyrer och manual över provutrustningar som PDF:er.

Översikt av våra provningsprodukter
Produktbroschyr (4 sidor):

Våra provningsprodukter

Flerkriterieprovaren Testifire
Broschyr över provaren som klarar att prova rök-, värme- och CO-detektorer (4 sidor):

Testifire flerkriteriprovaren

Handhavande av Testifire 1001 och Testifire 2001 (31 sidor):

Handhavande av Testifire