Testifire - Multikriterieprovning - Rök/Värme/CO

Testifire flerkriterieprovning av branddetektorer Prova brandlarm. Rökdetektorer Värmedetektorer och CO-detektorer. ROKA Information AB www.roka.se//

testifire® är världens första multifunktions detektorprovare för provning av rökdetektorer, värmedetektorer och CO-detektorer. Genom en mängd avancerade och intelligenta funktioner ger den snabbare och effektivare provning av både enkel- eller flerkriteriedetektorer. Testifire är resultatet av flera års teknikutveckling för att möta de senaste Säkerhets-, Hälso-, Miljö- och Teknikkraven.

Rök, värme och CO (kolmonoxid) skapas i en enda provenhet och kan avges individuellt eller – för första gången – samtidigt, i valfri kombination beroende på vad som krävs. Testifire gör detta utan att använda trycksatta aerosolflaskor eller farliga ämnen. Rök, värme och/eller CO skapas enbart då de behövs genom aktivering av utbytbara kassetter. Provaren ger larm lika effektivt på joniserande som optiska rökdetektorer.

Det finns även en fjärrkontroll (Testifire 25) som kan aktivera provaren om man t.ex. inte kan sätta provkoppen runt detektorn så att fotocellen kan brytas.

Testifire är batteridriven. 2 batteristavar och en snabbladdare ingår i standardkitet.