Fjärrkontroll - Testifire 25

Styr Testifire från golvet! IR-fjärrkontrollen kan aktivera och stänga av proven om detektorn som ska provas inte kan bryta fotocellen i koppen.

Testifire börjar generera teststimuli när den placeras över en detektor. En fjärrkontroll behövs normalt inte, men för vissa detektorer (exempelvis sådana med virtuella kammare, detektorer i skyddskorg och samplande system) finns ingen fysisk utrustning som kan starta stimuligenerering. I sådana fall kan den infraröda fjärrkontrollen, som finns som tillval, användas för att starta testproceduren.

Drivs med 2 st AAA (LRO3)-batterier. För att förlänga batterilivslängden och maximera avståndet bör alkaliska batterier användas.