Solo – Teleskopstång / Förlängningsstång

En Solo provstång / teleskopstång kan användas till en mängd olika verktyg för provning av brandlarm som framgår av bilderna nedan. Dessa kan också kombineras i olika kit som du kan se på sidan Solo-kit för brandprovning.
Den fasta stången (Solo 101) och teleskopiska stängerna (Solo 108 och Solo 100) kan kombineras enligt bilderna nedan för att uppnå olika arbetshöjder.

Solo 108 i kombination med Solo 101 Tabell Max provningshöjd

Olika kombinationer av provstänger

Solo 108

Olika kombinationer med Solo 108, botten av nedersta stången hålls på c:a 1,5 meters höjd över golvet. Ovanpå dessa provstavar kan man placera:

  • Rökdetektorprovare Solo 330 och Solo 332 (med Solo testgas A5)
  • CO-detektorprovare Solo 330 och Solo 332 (med Solo provgas C3, kolmonoxid)
  • Värmedetektorprovare Solo 461 och Solo 424
  • Nedtagningsverktyg Solo 200, universell nedtagare
  • Testifire 1001 och 2001 universalprovaren för rök, värme och/eller CO (kolmonoxid).
Solo 100 i kombination med Solo 101 Tabell Max provningshöjd

Solo 100

Olika kombinationer med Solo 100, botten av nedersta stången hålls på c:a 1,5 meters höjd över golvet. Ovanpå dessa provstavar kan man placera:

  • Rökdetektorprovare Solo 330 och Solo 332 (med Solo testgas A5)
  • CO-detektorprovare Solo 330 och Solo 332 (med Solo provgas C3, kolmonoxid)
  • Värmedetektorprovare Solo 461 och Solo 424
  • Nedtagningsverktyg Solo 200, universell nedtagare
  • Testifire 1001 och 2001 universalprovaren för rök, värme och/eller CO (kolmonoxid).

Våra olika provstänger

Solo 100 Teleskopstång - 4,5 meter

Med denna teleskopstång ges möjlighet att prova detektorer upp till c:a 6 meter över golvet.

Solo 108 Teleskopstång - 2,5 meter

Med den här teleskopstången ges möjlighet att prova detektorer upp till c:a 4 meter över golvet.

Solo 101 Provstångsförlängare - 1,13 meter

1-3 st. fasta stänger Solo 101 kan kombineras med antingen Solo 108 eller Solo 100 för en total provningshöjd  på 7,4 m resp. 9,4 m.