SmokeSabre – prova brandvarnare, villalarm / hemlarm

SmokeSabre provning av hembrandvarnare hemlarm villalarm rökdetetektorer. Provutrustning för brandlarm. ROKA Information AB www.roka.se//

Prova brandvarnare och hemlarmsdetektorer, med en handledsknyck!
Snabb, enkel och billig provning.
Perfekt för en vaktmästare, fastighetsskötare eller larmtekniker som behöver prova enstaka rökdetektorer eller brandvarnare.

 • Används handhållen utan extra utrustning
 • Snabb aktivering genom att struten samlar ihop provgasen
 • Kastlängd c:a 1,5 meter från munstycket
 • Låg kostnad per prov
 • C:a 200 prov per flaska, kom ihåg att skaka flaskan innan användning!
 • Fungerar lika bra på joniserande som optiska rökdetektorer
 • Minimerad risk för beläggningar inne i och utanpå brandvarnaren
 • 100-procentigt biologiskt nedbrytbar plast i struten
 • Tömd provare delas och läggs i materialåtervinningen för plast och plåt
 • Godkänd av större tillverkare av rökdetektorer
 • Uppfyller globala provningsstandarder
 • UL-listad
 • Inga CFC:er
 • Ozonvänlig
YouTube logo

Nedan kan du se en YouTube-video om SmokeSabre på engelska.

SmokeSabre provgasflaska, venturieffekt - Provutrustning för brandlarm / Rökdetektorer - ROKA Safety AB

Utnyttja Venturieffekten!

Tekniken bakom SmokeSabre är ett stort steg framåt i konstruktionen av testare för prov av brandvarnare och rökdetektorer i hemlarm, villalarm och inbrottslarmsanläggningar.

När provaren används dras luft in genom hålen i struten, vilket i kombination med venturieffekten får de luftburna “rökpartiklarna” att förflytta sig snabbt mot detektorn och förgasas. Resultatet är effektivare provning, bättre detektoraktivering, mindre gas per provning, lägre kostnad och eliminering av skadlig beläggning.

Andra trycksatta aerosolbaserade rökdetektorprovare är befattade med nackdelen att de lämnar skadlig beläggning på höljet eller inuti detektorkammaren, om de används på fel sätt. Denna beläggning kan missfärga plasten i detektorn, kan dra åt sig damm, påverka känsligheten och i vissa fall leda till korrosion eller sprickor eller till och med få detektorn att helt upphöra att fungera. Sådan beläggning uppstår när provgasen trots anvisningar används för nära detektorn eller brandvarnaren.

Det går inte att använda SmokeSabre för nära detektorn, och därmed förhindras skadliga beläggningar, och provgasen riktas direkt mot detektorn. När struten är i hopfällt läge, går det inte att komma åt aktiveringsknappen. Aerosolen kan bara aktiveras när struten är helt utdragen.

Med andra produkter rekommenderas ibland användning av extra tillbehör, för att undvika att sprayningen sker för nära detektorn, men med SmokeSabre finns inget val. Struten är del av produkten och kan inte användas utan den!
SmokeSabre är en universell provningsprodukt som täcker hela känslighetsomfånget för samtliga rökdetektorer, såväl optiska (fotoelektriska) som joniserande.

SmokeSabre provgasflaska, användning - Provutrustning för brandlarm / Rökdetektorer - ROKA Safety AB

Handhavande

Innan användning är det viktigt att ni läser varnings- och instruktionsinformationen på burken!
Hur provar jag med SmokeSabre? Det är inte svårt!

 • Ta bort kartongbiten från toppen av struten
 • Skaka flaskan
 • Tryck in knappen (1) som visas på bilden
  Knyck sedan till med handleden (2) eller dra ut struten försiktigt till sin fulla längd
 • Håll flaskan upprätt och tryck in knappen (3) i 0,5-1 sek. Upprepa var 10:e sek tills detektorn går i larm

Om brandvarnaren inte går i larm kan den vara trasig
Kontrollera även att inte ventilationen gör att provgasen inte når till detektorn eller späds ut för mycket på vägen
Avlägsna inte struten från flaskan innan du lämnar den till återvinning

SmokeSabre provgasflaska, låda med 12 flaskor - Provutrustning för brandlarm / Rökdetektorer - ROKA Safety AB

Förpackning

SmokeSabre levereras i en kartong om 12 st burkar men säljs även styckvis (minimiorder 3 stycken).

Kartongen fungerar även som en enkel display att sätta på t.ex. försäljningsdisken.