Provning av blybatterier med cellchecker

cellchecker provar blybatterier. Provning av blybatteri ROKA Information AB www.roka.se//

Testa dina blybatterier med cellchecker

cellchecker är en universell belastningsprovare för ventilreglerade blybatterier (SLA, AGM, VRLA, Gel) OCH öppna batterier i t.ex. brand- och inbrottslarmsanläggningar, UPS:er och liknande.

Genom den unika pulslastmätningen skadas eller töms inte batteriet utan rätt värde ges oavsett kondition på batteriet.

Unik metod att mäta batterier skild från andra på marknaden

  • Noggrann pulslastmätning
  • Kontrollerar att ström kan levereras och att spänningen vidmakthålls vid belastning
  • Kontrollerar batteriets verkliga kondition – inte bara spänning eller inre resistans
  • Identifierar dåliga eller försvagade batterier
  • Indikerar återstående batterikapacitet med 6 st. lysdioder
  • Snabb provningstid – c:a 15 sekunder
  • Rätt värde ges för nya, delvis laddade och fulladdade batterier