Flerkriterieprovarna Testifire 1001 och Testifire 2001

Testifire flerkriterieprovning av branddetektorer Prova brandlarm. Rökdetektorer Värmedetektorer och CO-detektorer. ROKA Information AB www.roka.se//
Testifire multikriterieprovning av branddetektorer Testifire 2000 Rökdetektorer Värmedetektorer och CO-detektorer. ROKA Information AB www.roka.se//

Testifire 1000 och 2000-provarna

Multikriterietestare Testifire är en teknologiskt avancerad, helt portabel enhet för brandlarmsprovning. Enheten lämpar sig för provning av optiska/fotoelektriska och joniserande rökdetektorer, värmedetektorer (maximal- och differentialtyper), och kolmonoxiddetektorer (CO), konventionella, adresserbara eller analoga. Testifire är dessutom den första funktionella provningsutrustningen som medger provning av kombinations- eller flerkriteriedetektorer med en enda provningsenhet.

Testifire skapar stimuli som detektorerna är avsedda att detektera. Provet startar automatiskt när provarens genomskinliga kopp förs upp runt detektorn och en inbyggd fotocell bryts.

Beroende på modellen kan Testifire på begäran skapa rök-, värme- och CO-stimuli från en enda enhet. Testifire skapar stimuli utan att använda trycksatta aerosolflaskor eller farliga ämnen. Stimuli (rök och CO) genereras vid provningstillfället med patenterade processer från utbytbara kassetter. Värme genereras med ett värmeelement.

Testifire kan dessutom utföra programmerad provning: Samtidig (valfri kombination av rök, värme och CO), sekventiell (exempelvis rök, följd av värme och därefter CO) eller kombinerad samtidig och sekventiell (exempelvis rök och värme tillsammans följd av CO). Dessutom ingår ett ventileringsläge som gör det möjligt att blåsa ut alla stimuli ur detektorn direkt efter en provning, vilket medger snabbare återställningar av detektorerna.

Brandlarmsprovaren kan också användas på samplande system (aspirerande/sugsystem) och för detektorer som sitter svårt till (t.ex. i en skyddskorg). För att kunna lösa ut detektorprovaren används Testifire 25 IR-fjärrkontroll eftersom inte fotocellen kan brytas vid dessa provningar.

Testifire-provarna finns i två varianter för funktionsprov av brandlarmsdetektorer:

 • Testifire 1000Testifire 1001 för provning av rökdetektorer och värmedetektorer (termodetektorer)
 • Testifire 2000 / Testifire 2001 för provning av rökdetektorer, värmedetektorer och koloxiddetektorer (CO/kolmonoxid)

Testifire 1000, rökdetektorer och värmedetektorer

Består av själva provningshuvudet och rökkassetten TS3.

Värme genereras genom ett värmeelement och en fläkt som blåser luften från sidan in i detektorn som provas.

Rök genereras från kassetten när en glycrol-gel uppvärms. Denna typ av rök är det närmsta vi kan komma riktig brandrök utan att elda!

I kit med 2 batteristavar och en snabbladdare heter produkten Testifire 1001, se bild till vänster.

Testifire 2000, rök-, CO- och värmedetektorer

Består av själva provningshuvudet 2000, rökkassetten TS3, och CO-kassetten TC3.

Värme genereras genom ett värmeelement och en fläkt som blåser luften från sidan in i detektorn som provas.

Rök genereras från kassetten när en glycrol-gel uppvärms. Denna typ av rök är det närmsta vi kan komma riktig brandrök utan att elda!

CO (kolmonoxid) generas med hjälpa av ett kolbehandlat band som värms upp.

I kit med 2 batteristavar och en snabbladdare heter produkten Testifire 2001, se bild till vänster.

Testifire flerkriterieprovning av branddetektorer Manöverpanel Rökdetektorer Värmedetektorer och CO-detektorer. ROKA Information AB www.roka.se//

Handhavande av brandlarmsprovaren Testifire

Här kan du ladda ner handhavandet till Testifire-provaren. I den finns all information om hur du använder och sköter provaren.

Några saker att tänka på:

 • Testifire är ett elektroniskt precisionsinstrument som måste behandlas varsamt vid hantering och förvaring. Ställ den inte på ett glatt golv så att provstången kan glida!
 • Ta ut batteristaven när Testifire inte används. Det förhindrar gradvis urladdning av batteriet och eliminerar risken för att huvudenheten kan startas av misstag.
 • TS3 har 3 månaders hållbarhet efter öppnad förpackning.
 • Om provaren inte används under en längre tid (>1 månad) så ska rökkassetten TS3 tas ur för att undvika veck på slangen som leder fram rökvätskan. Lägg också kassetten i en plastpåse, sug ut luften och förslut den.
 • Produkten är endast avsedd för inomhusbruk och får inte exponeras för eller användas i våta miljöer.

Produktivitets- och kostnadsfördelar

 • Provningen sker med endast ett verktyg vilket är snabbare och mer produktivt
 • Kombinerad stimuli (t.ex. Rök + Värme) ger kortare provningstider för flerkriteriedetektorer
 • Samtidig aktivering kan minska provningstiden för flerkriteriedetektorer med upp till 66%
 • Ventileringscykel ger snabb återställning av detektorn så att larmet inte återkommer p.g.a. kvarstående rök
 • Provningstiden för värmedetektorer minskas genom bättre styrning av värmestrålen och större temperaturområde (90ºC alt. 100ºC)
 • Hög kapacitet för både Rök- och CO-kassetter minskar kostnaden för varje prov

Teknikfördelar

 • Röken som genereras är så nära man kan komma riktig rök utan öppen eld. Detta är det absolut bästa sättet att prova detektorer på idag
 • Nu kan man äntligen prova avancerade flerkriteriedetektorer som kräver påverkan av flera stimuli samtidigt
 • Tack vare sättet som rök och CO genereras på är provaren oberoende av provningsriktning. Att prova detektorer på en vägg eller som sitter upp och ner är inga problem längre som med en gasflaska
 • Möjlighet att i framtiden uppgradera mjukvaran  för rök-, värme- och CO-genereringen
 • En utrustning i stället för två eller tre gör provningen enklare och snabbare
Testifire Provningskit Testifire 13 för att testa brandlarmssystem Testifire 1001, Solo 100, Solo 101, Solo 200, Solo 610, rökkapsel TS3

Kit med Testifire-provare

Vi har tagit fram ett antal kit med olika stänger och tillbehör för att Ni snabbt ska kunna hitta ett som passar er.