Testifire-XTR2, uppkopplad rök- och värmetestning

Testifire-XTR2 - med automatisk larmavläsning

Testifire-XTR2 är en helt ny teknisk innovation från Detectortesters. Den bygger vidare på den redan idag avancerade multikriterietestaren Testifire-1000. Testifire-XTR2 är en batteridriven rök- och värmedetektorprovare som är ansluten till en molnportal, via en app i din smarta telefon.

Du utför testerna i brandlarmsanläggningen som vanligt men med den stora skillnaden att Testifire-XTR2 känner av när detektorn går i larm och skickar informationen om godkänt eller icke godkänt test till appen.

När hela provningen är klar så avslutar du jobbet i DT Connect-appen och en rapport skapas automatiskt som du kan dela med uppdragsgivaren och på detta sätt bevisa att provningen är utförd enligt önskemål och gällande regler.

 

 • MULTIFUNKTIONSPROVARE
  • För rök- och värmedetektorer. Du kan testa med rök, värme, hög värme,
   kombinerad rök/värme, sekventiellt värme/rök eller fördröjd start.
   Provaren har också en inbyggd och automatisk renblåsningsfunktion.

 

 • AUTOMATISKA TESTRAPPORTER
  • Testrapporter skapas automatiskt i appen under tiden provningen äger rum. Den registrerar plats, datum, tid, testresultat och egna noteringar för varje test.

 

 • BEVIS PÅ UTFÖRT TEST
  • Appen, DT Connect, skapar direkt en översikt över utförda jobb och som gör det enkelt att dela rapporter med klienter. Genom DT Connect-appen hanterar du också din testutrustning.

 

Enheten lämpar sig för provning av rökdetektorer (optiska/fotoelektriska och joniserande), värmedetektorer (maximal- och differentialtyper), konventionella, adresserbara eller analoga.

Testifire-XTR2 skapar stimuli (rök/värme) som detektorerna är avsedda att detektera. Provet startar automatiskt när provarens kopp förs upp runt detektorn och en närvarosensor känner av detektorn. Testifire-XTR2 känner sedan automatiskt av när detektorn hamnar i larmläge och skickar den informationen till DT Connect-appen, med info om datum, tid, testresultat och eventuella egna anteckningar.

Testifire-XTR2 har också möjlighet att testa aspirerande (ASD) system och platta detektorer genom att köpa till ett tillbehör. Provaren har ett läge med fördröjd start av rökgenereringen och det passar utmärkt att använda till dessa applikationer. (Art.nr: Testifire-ADAP)

Testifire-XTR2 kan dessutom utföra programmerad provning: Samtidig (kombination av rök och värme), eller sekventiell (värme följd av rök). Dessutom ingår ett ventileringsläge som blåser ut all stimuli ur detektorn direkt efter provning, vilket medger snabbare återställning av detektorerna och färre återlarm.

Värme skapas av ett värmeelement och finns i två värmenivåer; standard och högläge. I standardläget testar du detektorer upp till 90 grader Celsius och i högläget kan du testa upp till 100-gradiga detektorer.

Rök genereras från en patron/kassett som innehåller en gel som bildar en ofarlig rök när den hamnar på en uppvärmd yta i provaren. På detta sätt kommer vi bort från de trycksatta och brandfarliga aerosolflaskorna.

Testifre-XTR2 är designad för att kunna byta ut komponenter ute i fält, om någon del skulle ta slut eller tappa laddning. I ett fack på baksidan av testaren placerar man en rökgenerator och i den placeras sedan en rökpatron. I en annan del av samma fack så placeras det laddade batteriet.

Testifire-XTR2, flerkriterieprovare rök/värme

Detta kit består av:

  • Huvudenheten XTR2
  • Batteri (Litiumjon)
  • Laddningsvagga inkl nät- och biladapter
  • USB-kabel
  • Rökgenerator

Värme genereras genom ett värmeelement och en fläkt som blåser luften från sidan in i detektorn som provas.

Rök genereras från provaren när en glycerol-gel, som finns i patronen/kassetten, värms upp . Denna typ av rök är det närmaste vi kan komma riktig brandrök utan att elda!

 

Produktivitets- och kostnadsfördelar

 • Provningen sker med endast ett verktyg vilket är snabbare och mer produktivt
 • Kombinerad stimuli (t.ex. Rök + Värme) ger kortare provningstider för flerkriteriedetektorer
 • Samtidig aktivering kan minska provningstiden för flerkriteriedetektorer med upp till 66%
 • Ventileringscykel ger snabb återställning av detektorn så att larmet inte återkommer p.g.a. kvarstående rök
 • Provningstiden för värmedetektorer minskas genom bättre styrning av värmestrålen och större temperaturområde (90ºC alt. 100ºC)
 • Hög kapacitet på rökkassetten minskar kostnaden för varje prov

Teknikfördelar

 • Röken som genereras är så nära man kan komma riktig rök utan öppen eld. Detta är det absolut bästa sättet att prova detektorer på idag
 • Nu kan man äntligen prova avancerade flerkriteriedetektorer som kräver påverkan av flera stimuli samtidigt
 • Tack vare sättet som rök genereras på är provaren oberoende av provningsriktning. Att prova detektorer på en vägg eller som sitter upp och ner är inga problem längre som med en gasflaska
 • Möjlighet att i framtiden uppgradera mjukvaran.
 • En utrustning i stället för två gör provningen enklare och snabbare