Uppdaterad hemsida

Vi har bytt server så vi hoppas det ska bli ännu bättre hastighet med mera.

Vi har också förbättrat butiken så att det ska bli lättare att handla.

Vi kommer att tvingas höja alla priser i Oktober 2022, igen!