Top

Prova brandlarm och batterier på ett enkelt sätt

Proffsverktyg för att prova och underhålla...

  • ... detektorerna i ditt automatiska brandlarm
  • ... brandvarnarna i ditt hemlarm / villalarm
  • ... blybatterierna i din larmanläggning, elinstallation och liknande
  • ... "småbatterierna" i mätinstrument, kameror och liknande

En brandlarmsanläggning måste provas med jämna mellan­rum för att den ska kunna fungera och ge tidiga och säkra larm. För att du som anläggningsskötareservicetekniker och fastighetsskötare ska kunna utföra provning och service av din installation behöver du funktionella och lättanvända verktyg.

ROKA kan erbjuda dig allt från den enklaste handhållna provaren SmokeSabre, via den välkända Solo-serien till den mycket praktiska multitestaren Testifire.

För känslighetsprovning av rökdetektorer har vi Trutest, och för fjärrprovning av svåråtkomliga detektorer Scorpion.

Vi har också 2 batteriprovare, cellchecker för blybatterier, och powerchecker för småbatterier.

Frågor? Ring!

Kristian Adolfsson
0708-64 68 44

Urban Alfredsson
0702-88 37 97

Testifire Logo

logo-testifire-50h

 

Testifire - universaltestaren

Testifire 1001 och 2001 är våra mest avancerade funktionsprovare. De kan prova både rök-, värme och CO-detektorer. Antingen var för sig eller samtidigt i olika kombinationer! Testifire använder inga gasflaskor utan alla stimuli genereras när de behövs och bara i den mängd som precis behövs för att lösa ut detektorn. Solo-stängerna, väskorna och nedtagaren används även till Testifire.

För att fjärrstyra provarna finns en infraröd fjärrkontroll.

Testifire har en egen webbplats där all information inklusive produktblad, broschyrer och olika kit med Solo-tillbehör finns tillgänglig.

Testifire 2000

Solo Logo

Solo testutrustning provning brandlarm rökdetektorer värmedetektorer CO-detektorer

 

Solo funktionsprovare

Solo är grunden i de flesta av våra provningsutrustningar för brandservice. Här finns stängerna och alla andra tillbehör som även används tillsammans med Testifire och Trutest. Med Solo kan man prova rök- och CO-detektorer med hjälp av två olika provgasflaskor. Det finns också separata värmedetektorprovare, båda batteridrivna och nätdrivna. Här kan du läsa mer om Solo-produkterna.

Solo 330

Photo Solo 10 kit

logo-smokesabre-50h

 

 

Prova hemlarm och brandvarnare

SmokeSabre är vår enklaste produkt tänkt att prova hembrandvarnare eller enstaka detektorer i t.ex. hemlarm och villalarm. Den är handhållen och kräver ingen ytterligare utrustning för att fungera.

Läsa mer på SmokeSabre.se.

smokesabre-flick-action-200h

Photo Solo 10 kit

logo-scorpion-50h

 

 

Fjärrprovning av brandlarm

För att prova Samplande system och svårtåtkomliga punktrökdetektorer har vi den nya produkten Scorpion. Med små mikrorökgeneratorer som placeras vid samplingsröret eller rökdetektorn kan man snabbt prova annars svårprovade detektorer. Till höger visas Scorpion ASD för samplingssdetektorer.

Även Scorpion har en egen hemsida, scorpion-provning.se

Scorpion 2001 Point Head 3d-200h

Photo Solo 10 kit

logo-trutest-50h

 

 

Känslighetsprovning av rökdetektorer

Trutest är en unik detektorprovare som provar en rökdetektors känslighet att detektera rök. Detektorn innesluts i den genomskinliga kåpan och en kontrollerad mängd rök cirkuleras i kåpan. Mängden rök ökas successivt till dess att detektorn ger larm. Man stoppar då rökgenereringen och en kontrollenhet jämför med inlagda gränsvärden för om detektorn är för känslig (risk för falsklarm) eller okänslig (risk för försenat eller uteblivet larm).

Trutest:s unika konstruktion gör att detektorns känslighet kan provas "på plats" utan att man behöver ta ned detektorn från taket. Den kan prova joniserande och optiska detektorer i både konventionella och analoga system. Den är helt automatisk och självkalibrerande och är idag den mest avancerade rökdetektorprovaren som finns för "på platsen"-provning.

Här kan du läsa mer om Trutest.

Trutest-200h

Tabell

logo-cellchecker-50h

Prova dina blybatterier

cellchecker är en universell belastningsprovare för ventilreglerade blybatterier (SLA, AGM, VRLA, Gel) OCH öppna batterier i t.ex. brand- och inbrottslarmsanläggningar, UPS:er, golfbilar och liknande.

Genom den unika pulslastmätningen skadas eller töms inte batteriet utan rätt värde ges oavsett kondition på batteriet.

Här kan du läsa mer om batteriprovaren cellchecker för blybatterier.

cellchecker_main-woo

Tabell

logo-powerchecker-50h

Batteritestare för småbatterier

Powerchecker är en mikroprocessorstyrd batteriprovare för en stor mängd av de mer populära storlekarna av småbatterier och knappceller. Dessa inkluderar al­ka­liska, litium, silveroxid såväl som laddbara NiMH och Li-Ion. Provaren beräknar batteriets resterande kapacitet genom ett helt automatiskt, mycket noggrant puls­lastprov.

Här kan du läsa mer om batteriprovaren powerchecker.

powerchecker-vaska-woo